• /ə'dʤʌdʤ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xử, xét xử, phân xử
  That's a matter to be adjudged
  Đó là một vấn đề phải được xét xử
  Kết án, tuyên án
  to adjudge somebody guilty of...
  kết án ai về tội...
  to be adjudged to die
  bị kết án tử hình
  Cấp cho, ban cho
  to adjudge something to somebody
  cấp cho ai cái gì

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X