• /əd´mitəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cho vào, sự để cho vào; sự nhận vào; sự thu nạp
  no admittance except on business
  không phận sự, xin miễn vào
  to get (gain) admittance to...
  được thu nhận vào...; được thu nạp vào...
  Lối đi vào
  (vật lý) sự dẫn nạp; độ dẫn nạp

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  độ nhận
  tổng đẫn

  Điện

  tổng dẫn

  Giải thích VN: Nghịch đảo của tổng trở.

  admittance matrix
  ma trận tổng dẫn

  Kỹ thuật chung

  dẫn nạp
  điện nạp
  độ dẫn nạp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  access , entrance , entr

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X