• /ik'sept/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Trừ ra, loại ra

  Nội động từ

  Phản đối, chống lại
  to except against someone's statement
  phản đối lại lời tuyên bố của ai

  Giới từ

  Trừ, trừ ra, không kể

  Liên từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) trừ phi

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự loại trừ // trừ ra
  except for
  trừ (ra)

  Xây dựng

  trừ phi

  Kỹ thuật chung

  sự loại trừ

  Kinh tế

  ngoài...
  trừ...ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X