• /¸ædvən´tiʃəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngẫu nhiên, tình cờ
  (pháp lý) không do thừa kế trực tiếp
  (thực vật học) tự sinh, mọc tự nhiên (cây...)
  (thực vật học) bất định, không phát sinh ở nơi thông thường
  adventitious bud
  chồi bất định

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngẫu nhiên
  tự sinh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X