• /bʌd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chồi, nụ, lộc
  in bud
  đang ra nụ, đang ra lộc
  Bông hoa mới hé
  (thông tục) cô gái mới dậy thì
  (thông tục, như buddy) bạn thân
  (sinh vật học) chồi
  to nip in the bud

  Xem nip

  Nội động từ

  Nảy chồi, ra nụ, ra lộc
  Hé nở (hoa)
  (nghĩa bóng) bắt đầu nảy nở (tài năng...)
  (sinh vật học) sinh sản bằng lối nảy chồi

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Y học

  chồi, nụ, búp

  Kinh tế

  chồi
  nảy chồi
  nảy mầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X