• /fɔ:´tjuitəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tình cờ, bất ngờ, ngẫu nhiên
  a fortuitous meeting
  cuộc họp bất ngờ; cuộc gặp gỡ tình cờ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngẫu nhiên

  Kỹ thuật chung

  bất ngờ
  ngẫu nhiên
  fortuitous distortion
  sự méo ngẫu nhiên
  fortuitous fault
  lỗi ngẫu nhiên

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X