• /'kæʤjuəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tình cờ, bất chợt, ngẫu nhiên, vô tình, không có chủ định
  a casual meeting
  cuộc gặp gỡ tình cờ
  a casual glance
  cái nhìn bất chợt
  (thông tục) tự nhiên, không trịnh trọng, bình thường, thường
  clothes for casual wear
  thường phục
  Vô ý tứ, cẩu thả; tuỳ tiện
  a casual person
  người vô ý; người cẩu thả
  Không đều, thất thường, lúc có lúc không
  casual labourer
  người lao công có việc làm thất thường, người lao công không có việc làm cố định

  Danh từ

  Người không có việc làm cố định ( (cũng) casual labourer)
  Người nghèo túng thường phải nhận tiền cứu tế ( (cũng) casual poor)
  ( số nhiều) quần áo bình thường, không trang trọng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tùy tiện

  Y học

  tai nạn, thương tích, người bị thương, người chết do tai nạn

  Kinh tế

  ngẫu nhiên không cố ý
  tình cờ
  casual vacancy
  chỗ khuyết tình cờ (việc làm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X