• /ˌæksɪˈdɛntl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tình cờ, ngẫu nhiên; bất ngờ
  Phụ, phụ thuộc, không chủ yếu

  Danh từ

  Cái phụ, cái không chủ yếu
  (âm nhạc) dấu thăng giáng bất thường

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngẫu nhiên

  Xây dựng

  tình cờ

  Kỹ thuật chung

  bất ngờ
  ngẫu nhiên
  accidental base point
  điểm cơ sở ngẫu nhiên
  accidental convergence
  sự hội tụ ngẫu nhiên
  accidental convergence
  tính hội tụ ngẫu nhiên
  accidental discharge
  sự chảy thoát ngẫu nhiên
  accidental double point
  điểm kép ngẫu nhiên
  accidental eccentricity
  độ lệch tâm ngẫu nhiên
  accidental eccentricity
  tâm sai ngẫu nhiên
  accidental error
  độ sai ngẫu nhiên
  accidental error
  sai ngẫu nhiên
  accidental error
  sai số ngẫu nhiên
  accidental inflection
  điểm uốn ngẫu nhiên
  accidental load
  tải trọng ngẫu nhiên
  accidental loading
  sự gia tải ngẫu nhiên
  accidental parasite
  ký sinh trùng ngẫu nhiên
  accidental signal
  tín hiệu ngẫu nhiên
  accidental singularity
  điểm kỳ dị ngẫu nhiên
  accidental variance
  phương sai ngẫu nhiên

  Kinh tế

  ngẫu nhiên
  accidental error
  sai sót ngẫu nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X