• /ri´taiəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ẩn dật, xa lánh mọi người
  a retired life
  cuộc sống ẩn dật
  Hẻo lánh, ít người qua lại
  a retired place
  nơi hẻo lánh
  Đã về hưu; đã thôi (làm việc, buôn bán, kinh doanh...)
  a retired officer
  một sĩ quan về hưu
  retired pay
  lương hưu trí
  a retired Civil Servant
  một công chức đã về hưu


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X