• (đổi hướng từ Aggrieving)
  /ə´gri:v/

  Thông dụng

  Ngoại động từ
  Làm cho buồn phiền
  hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X