• /wuːnd/

  Thông dụng

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .wind

  Danh từ

  Vết thương, thương tích
  the wound was healing slowly
  vết thương đang từ từ lên da non
  the wounds of war
  những vết thương chiến tranh
  Vết chém, vết xước, vết cắt (ở ngoài vỏ một cái cây)
  (nghĩa bóng) sự tổn thương; điều làm tổn thương, điều xúc phạm; nỗi đau thương
  a wound to one's pride
  điều xúc phạm lòng tự hào
  to revive someone's wound
  gợi lại nỗi đau thương của ai
  (thơ ca) mối hận tình

  Ngoại động từ

  Làm bị thương, gây ra một vết thương cho (ai)
  wounded in the arm
  bị thương ở cánh tay
  (nghĩa bóng) làm tổn thương, chạm đến, xúc phạm (lòng tự ái, danh dự..)
  to wound someone in his honour
  làm tổn thương đến danh dự của ai
  wounded in one's affections
  bị tổn thương về tình cảm

  Chuyên ngành

  Y học

  vết thương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X