• /gri:v/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Gây đau buồn, làm đau lòng
  to grieve one's parents
  làm cho cha mẹ đau lòng

  Nội động từ

  Đau buồn, đau lòng
  to grieve at the death of
  đau buồn vì cái chết của (ai)
  to grieve about somebody's misfortunes
  đau lòng vì những sự không may của ai
  to grieve at sad news
  đau khổ vì nhận được tin buồn


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X