• /ə'flout/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lênh đênh trên nước, lơ lửng trên không
  life afloat
  cuộc sống trên biển
  Ngập nước
  the ship sank slowly until the decks were afloat
  con tàu chìm dần cho tới khi ngập nước
  Lan truyền đi (tin đồn)
  there is a rumour afloat that
  có tin đồn rằng
  Thịnh vượng, hoạt động sôi nổi
  concern is now fairly afloat
  công việc kinh doanh hiện nay rất thịnh vượng
  Hết nợ, sạch mợ, không mắc nợ ai
  Đang lưu hành
  Không ổn định, trôi nổi

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  ở trên mặt nước
  trôi nổi

  Xây dựng

  trên biển
  trên tàu thủy

  Kỹ thuật chung

  ngập nước
  lơ lửng
  nổi

  Kinh tế

  còn trên tàu
  đã chất hàng xuống tàu
  hết nợ
  ngoài khơi
  nổi
  trên đường vận chuyển
  afloat cargo
  hàng hóa trên đường vận chuyển
  afloat terms
  điều kiện hàng hóa trên đường vận chuyển
  goods afloat
  hàng hóa trên đường vận chuyển
  sale afloat
  bán hàng trên đường vận chuyển
  sale afloat
  hàng bán trên đường vận chuyển

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  ashore , docked , beached , aground

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X