• /stʌk/

  Thông dụng

  Như stick

  Tính từ

  Bị mắc, bị kẹt, bị tắc, bị sa lầy, bị cản trở
  help ! I'm stuck in the mud
  cứu tôi với! tôi bị sa lầy trong bùn
  I'm stuck on the second question
  Tôi bị tắc ở câu hỏi thứ hai (tức là không trả lời được)
  (thông tục) đã bị mổ, đã bị cắt tiết (về một con vật)
  scream like a stuck pig
  kêu như con lợn bị chọc tiết
  ( + on) (thông tục) rất yêu ai
  He's really stuck on his new girl-friend
  Nó thật sự mê cô bạn gái mới
  ( + with) (thông tục) có ai/cái gì mà mình không muốn
  I'm stuck with my sister for the whole day
  Tôi bị cô em gái ám suốt cả ngày
  get stuck in (to something)
  (thông tục) hăng hái bắt đầu làm cái gì

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bị kẹt (ống khoan)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X