• /´eilərɔn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cánh nhỏ của máy bay

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  cánh liệng
  aileron control
  sự điều khiển cánh liệng
  aileron control wheel
  vô lăng điều khiển cánh liệng
  aileron deflection
  sự lệch của cánh liệng
  balanced aileron
  cánh liệng cân bằng
  cánh tà

  Xây dựng

  nửa đầu hồi

  Giải thích EN: A half gable, as at the end of a penthouse roof. (Froma French word meaning "little wing."). Giải thích VN: Một kiến trúc mái nửa tam giác thường được thấy ở các tầng mái của các tòa nhà cao.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X