• /di'flekʃn/

  Thông dụng

  Cách viết khác deflexion

  Danh từ

  Sự lệch, sự chệch hướng, sự trẹo đi; độ lệch
  vertical deflection
  độ lệch đứng
  horizontal deflection
  độ lệch ngang
  magnetic deflection
  sự lệch vì từ
  (toán học) sự đổi dạng
  deflection curve
  đường đổi dạng
  (kỹ thuật) sự uốn xuống, sự võng xuống; độ uốn, độ võng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự đổi dạng; sự lệch, độ lệch; độ võng
  bending deflection
  mũi tên của độ võng
  large deflection
  độ lệch lớn, độ võng lớn

  Xây dựng

  lệch [độ lệch]

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  độ lệch, độ uốn

  Giao thông & vận tải

  sự đổi hướng

  Điện

  sự lái tia

  Giải thích VN: Sự lái, làm lệch chùm điện tử trong đèn tia âm cực.

  Kỹ thuật chung

  khoảng chạy
  độ lệch
  absolute deflection
  độ lệch tuyệt đối
  angular deflection
  độ lệch góc
  beam deflection
  độ lệch chùm tia
  deflection meter
  đồng hồ đo độ lệch
  deflection method
  phương pháp độ lệch
  deflection of the vertical
  độ lệch theo phương thẳng đứng
  full-scale deflection
  độ lệch toàn thang đo
  local deflection
  độ lệch cục bộ
  magnetic deflection
  độ lệch từ
  pendulum deflection
  độ lệch con lắc
  plumb line deflection
  độ lệch dây dọi
  relative deflection
  độ lệch tương đối
  vertical deflection
  độ lệch đứng
  độ uốn
  độ uốn, độ lệch

  Giải thích EN: The amount of bending or twisting of a loaded structural member.. Giải thích VN: Độ bẻ cong hoặc xoắn của một bộ phận cấu trúc chịu tải.

  độ võng
  absolute deflection
  độ võng tuyệt đối
  actual deflection
  độ võng thực tế
  allowable deflection
  độ võng cho phép
  beam deflection
  độ võng của dầm
  bending deflection
  độ võng do uốn
  bolster deflection
  độ võng của xà nhún
  camber or deflection
  độ vồng hoặc độ võng
  critical road (pavement) deflection
  độ võng tới hạn của đường
  deflection (atmid span)
  độ võng giữ nhịp
  deflection (ofbeams)
  độ võng dầm
  deflection calculation
  tính toán độ võng
  deflection curve
  biểu đồ độ võng
  deflection curve
  đường (cong) độ võng
  deflection curve
  đường cong độ võng
  deflection of mid span
  độ võng giữa nhịp
  deflection under load
  độ võng do tải
  design deflection
  độ võng tính toán
  diagram of deflection
  biểu đồ độ võng
  dynamic deflection
  độ võng động
  elastic deflection
  độ võng đàn hồi
  final deflection
  độ võng cuối cùng
  initial deflection
  độ võng ban đầu
  inverted deflection
  độ võng nghịch
  inverted deflection
  độ võng ngược
  lateral deflection
  độ võng bên
  lateral deflection
  độ võng bên sườn
  lateral deflection
  độ võng ngang
  lateral deflection
  độ võng trên phương ngang
  limited deflection
  độ võng cho phép
  local deflection
  độ võng cục bộ
  maximal deflection
  độ võng cực đại
  midspan deflection
  độ võng giữa nhịp
  permament deflection
  độ võng dài hạn
  permanent deflection
  độ võng thường xuyên
  permanent deflection
  độ võng vĩnh cửu
  permissible deflection
  độ võng cho phép
  relative deflection
  độ võng tương đối
  residual deflection
  độ võng dư
  road (pavement) deflection
  độ võng của đường
  road deflection
  độ võng của đường
  static deflection
  độ võng tĩnh tại
  stress deflection chart
  biểu đồ ứng suất-độ võng
  total deflection
  độ võng toàn phần
  ultimate deflection
  độ võng giới hạn
  độ vồng
  absolute deflection
  độ võng tuyệt đối
  actual deflection
  độ võng thực tế
  allowable deflection
  độ võng cho phép
  beam deflection
  độ võng của dầm
  bending deflection
  độ võng do uốn
  bolster deflection
  độ võng của xà nhún
  camber or deflection
  độ vồng hoặc độ võng
  critical road (pavement) deflection
  độ võng tới hạn của đường
  deflection (atmid span)
  độ võng giữ nhịp
  deflection (ofbeams)
  độ võng dầm
  deflection calculation
  tính toán độ võng
  deflection curve
  biểu đồ độ võng
  deflection curve
  đường (cong) độ võng
  deflection curve
  đường cong độ võng
  deflection of mid span
  độ võng giữa nhịp
  deflection under load
  độ võng do tải
  design deflection
  độ võng tính toán
  diagram of deflection
  biểu đồ độ võng
  dynamic deflection
  độ võng động
  elastic deflection
  độ võng đàn hồi
  final deflection
  độ võng cuối cùng
  initial deflection
  độ võng ban đầu
  inverted deflection
  độ võng nghịch
  inverted deflection
  độ võng ngược
  lateral deflection
  độ võng bên
  lateral deflection
  độ võng bên sườn
  lateral deflection
  độ võng ngang
  lateral deflection
  độ võng trên phương ngang
  limited deflection
  độ võng cho phép
  local deflection
  độ võng cục bộ
  maximal deflection
  độ võng cực đại
  midspan deflection
  độ võng giữa nhịp
  permament deflection
  độ võng dài hạn
  permanent deflection
  độ võng thường xuyên
  permanent deflection
  độ võng vĩnh cửu
  permissible deflection
  độ võng cho phép
  relative deflection
  độ võng tương đối
  residual deflection
  độ võng dư
  road (pavement) deflection
  độ võng của đường
  road deflection
  độ võng của đường
  static deflection
  độ võng tĩnh tại
  stress deflection chart
  biểu đồ ứng suất-độ võng
  total deflection
  độ võng toàn phần
  ultimate deflection
  độ võng giới hạn
  làm lệch
  angle of deflection
  góc làm lệch
  angular deflection
  sự làm lệch góc
  deflection beam valve
  đèn làm lệch chùm tia
  deflection circuit
  mạnh làm lệch
  deflection coil
  cuộn dây làm lệch
  deflection coil
  cuộn làm lệch
  deflection electrode
  điện cực làm lệch
  deflection factor
  hệ số làm lệch
  deflection magnet
  nam châm làm lệch
  deflection of beams
  sự làm lệch chùm tia
  deflection plate
  bản làm lệch
  deflection plate
  tấm làm lệch
  deflection sensitivity
  độ nhạy làm lệch
  deflection system
  hệ làm lệch
  deflection tube
  ống làm lệch
  deflection voltage
  điện áp làm lệch
  electromagnetic deflection
  làm lệch điện từ
  electromagnetic deflection
  sự làm lệch điện từ
  horizontal deflection
  sự làm lệch ngang
  horizontal deflection control
  điều khiển làm lệch ngang
  horizontal deflection plate
  bản làm lệch ngang
  magnetic deflection
  sự làm lệch bằng từ
  sweep deflection amplifier
  bộ khuếch đại làm lệch quét
  vertical deflection
  sự làm lệch dọc
  lượng hụt cân
  hành trình
  mặt vồng
  sự chuyển vị
  sự đổi dạng
  sự lệch
  aileron deflection
  sự lệch của cánh liệng
  deflection of sound threshold
  sư lệch ngưỡng âm (thanh)
  magnetic deflection
  sự lệch vì từ tính
  river deflection
  sự lệch dòng sông
  steady deflection
  sự lệch ổn định
  symmetrical deflection
  sự lệch đối xứng
  topographic deflection
  sự lệch (dây dọi) do địa hình
  sự uốn
  sự uốn cong
  sự uốn xuống
  sự võng
  static deflection
  sự võng do tải tĩnh
  sự võng xuống
  uốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X