• /´ɛə¸tait/

  Thông dụng

  Cách viết khác airproof

  Tính từ

  Kín hơi, kín gió

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  kín không khí

  Kỹ thuật chung

  kín gió
  kín hơi
  kín khí

  Giải thích EN: Constructed or sealed in such a way as to prevent the passage of air. Giải thích VN: Thiết kế hay gắn bằng một cách nhằm ngăn không khí xâm nhập.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X