• (đổi hướng từ Constructed)
  /kən´strʌkt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm xây dựng (nhà cửa...)
  Đặt (câu)
  Vẽ (hình); dựng (vở kịch)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  xây dựng, dựng

  Kỹ thuật chung

  cấu tạo
  đặt
  dựng
  to construct (ageometrical figure)
  dựng hình
  to construct a perpendicular
  dựng đường vuông góc
  dựng hình
  dựng lên
  tạp
  vẽ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X