• /¸ælimen´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nuôi cho ăn, sự nuôi dưỡng
  Sự cấp dưỡng

  Chuyên ngành

  Y học

  sự ăn uống, nuôi dưỡng

  Kỹ thuật chung

  sự cung cấp

  Kinh tế

  sự cấp dưỡng
  sự nuôi dưỡng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X