• /ˈlaɪvliˌhʊd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cách sinh nhai, sinh kế
  to earn (get, make) a livelihood
  kiếm ăn, kiếm kế sinh nhai

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sinh kế

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X