• /´ʌp¸ki:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bảo dưỡng, sự sửa sang, sự bảo quản
  Chi phí bảo dưỡng, chi phí sửa sang, chi phí bảo quản
  Phương tiện để bảo dưỡng, phương tiện để sửa sang, phương tiện để bảo quản

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bảo dưỡng (tàu)

  Kỹ thuật chung

  gìn giữ
  sự bảo dưỡng
  sự bảo quản
  sự bảo trì
  sự dưỡng hộ
  sự theo dõi
  sửa chữa

  Kinh tế

  chi phí bảo dưỡng
  chi phí sửa sang
  sự bảo dưỡng
  sự sửa sang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X