• /səbˈsɪstəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác subsistency

  Danh từ

  Sự tồn tại
  Sự sống, sự sinh sống; sinh kế, phương tiện sinh sống
  subsistence wage
  tiền lương đủ sống
  subsistence money
  tiền tạm ứng (chờ ngày lĩnh lương)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự đủ sống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X