• /´sʌstənəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất bổ, thức ăn thức uống (đen & bóng)
  there is no sustenance in it
  trong đó không có chất bổ
  weak from lack of sustenance
  yếu vì thiếu chất bổ dưỡng
  Phương tiện sinh sống
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự nuôi dưỡng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X