• Điện

    chức năng đánh giá sự không rõ của rađa

    Giải thích EN: A function used to assess the suitability of radar waveforms resulting in the absence of ambiguities, reductions of clutter, and greater accuracy and resolution. Giải thích VN: Một chức năng dùng để đánh giá sự thích hợp của sóng rađa từ đó loại bỏ sự không rõ, giảm cản trở, tạo độ phân giải và độ chính xác lớn hơn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X