• /ə'ses/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Định giá (tài sản, hoa lợi...) để đánh thuế; đánh giá; ước định
  Định mức (tiền thuế, tiền phạt)
  Đánh thuế, phạt
  to be assessed at (in) ten dollars
  bị đánh thuế mười đô la

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đánh giá

  Kỹ thuật chung

  đánh giá
  ước định

  Kinh tế

  đánh giá
  định giá
  định mức
  assess a tax (to...)
  định mức thuế
  assess taxes (to...)
  định mức thuế
  tính giá (về tài sản, thuế, thiệt hại ...)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X