• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  điều biên
  AM (amplitudemodulation)
  biến điệu biên độ
  AM/FM (amplitudemodulation/frequency modulation)
  điều biên/điều tần
  amplitude modulation (AM)
  biến điệu biên độ
  amplitude modulation (AM)
  điều biến biên độ
  Amplitude Modulation (AM)
  điều chế biên độ (điều biên)
  amplitude modulation index
  chỉ số biến điệu biên độ
  amplitude modulation system
  hệ thống biến điệu biên độ
  amplitude modulation wave
  sóng biến điệu biên độ
  amplitude modulation/frequency modulation (AM/FM)
  điều biến biên độ/điều biến tần số
  amplitude modulation/frequency modulation (AM/FM)
  điều biên/điều tần
  amplitude-modulation noise
  nhiễu do điều biên
  incidental amplitude modulation
  sự điều biên ngẫu nhiên
  n-state quadrature amplitude modulation
  điều biên vuông pha trạng thái n
  PAM (Pulseamplitude modulation)
  sự biến điệu biên độ xung
  PAM (pulseamplitude modulation)
  sự điều biến biên dễ xung
  pulse amplitude modulation
  điều biến xung
  pulse amplitude modulation (PAM)
  mạng điều biên độ xung
  pulse amplitude modulation (PAM)
  sự điều biến biên độ xung
  pulse amplitude modulation network
  mạng điều biến biên độ xung
  pulse-amplitude modulation
  điều biến biên độ xung
  QAM (quadratureamplitude modulation)
  bộ điều biến biên độ vuông góc
  QAM (quadratureamplitude modulation)
  sự điều biến biên độ vuông góc
  quadrature amplitude modulation (QAM)
  sự điều biến biên độ vuông góc
  điều biến biên độ
  amplitude modulation/frequency modulation (AM/FM)
  điều biến biên độ/điều biến tần số
  pulse amplitude modulation (PAM)
  sự điều biến biên độ xung
  pulse amplitude modulation network
  mạng điều biến biên độ xung
  pulse-amplitude modulation
  điều biến biên độ xung
  QAM (quadratureamplitude modulation)
  bộ điều biến biên độ vuông góc
  QAM (quadratureamplitude modulation)
  sự điều biến biên độ vuông góc
  quadrature amplitude modulation (QAM)
  sự điều biến biên độ vuông góc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X