• /insi´dentəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngẫu nhiên, tình cờ, bất ngờ
  an incidental encounter
  một cuộc chạm trán bất ngờ
  Phụ
  incidental expenses
  những món tiêu phụ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ngẫu nhiên, phụ, thứ yếu

  Cơ - Điện tử

  (adj) ngẫu nhiên, phụ thuộc, thứ yếu

  Toán & tin

  không thực chất

  Kỹ thuật chung

  bất ngờ
  không cốt yếu
  incidental parameters
  tham số không cốt yếu
  ngẫu nhiên
  incidental amplitude modulation
  sự điều biên ngẫu nhiên
  incidental frequency modulation
  sự điều tần ngẫu nhiên
  incidental modulation
  sự điều biến ngẫu nhiên
  incidental phase modulation
  sự điều chế pha ngẫu nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X