• /′kwä·drə·chər/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) phép cầu phương
  quadrature of the circle
  phép cầu phương một vòng tròn
  (thiên văn học) vị trí góc vuông

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trạng thái vuông góc

  Điện

  lệch pha nhau 900

  Giải thích VN: Lệch 90 độ giã 2 pha sóng điện xoay chiều.

  vị trí vuông góc

  Kỹ thuật chung

  pha vuông góc
  locked in-phase quadrature
  sự khóa đồng pha vuông góc
  quadrature component
  thành phần pha vuông góc
  quadrature error
  sai số pha vuông góc
  quadrature signal
  tín hiệu pha vuông góc
  phép cầu phương
  components combined in phase quadrature
  thành phần kết hợp trong phép cầu phương
  Gaussian quadrature
  phép cầu phương Gauss
  quadrature carrier
  sóng mang phép cầu phương
  quadrature of a circle
  phép cầu phương một hình tròn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X