• Thành ngữ

    an honest tale speeds best, being plainly told
    nói gần nói xa chẳng qua nói thật

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X