• /´æηkən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) cùi tay, khuỷ tay
  (kiến trúc) chân quỳ, trụ (để đỡ trần nhà...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Chân quỳ/ Trụ đỡ đầu nhà

  Giải thích EN: A scrolled bracket or console that supports a cornice above a door or window. Giải thích VN: Một cấu trúc côngxon hoặc thanh đỡ hình cuộn dùng để đỡ mái đua phía trên cửa ra vào hoặc cửa sổ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X