• /'brækit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) côngxon, rầm chia
  Dấu ngoặc đơn; dấu móc; dấu ngoặc ôm
  to put between brackets
  để trong ngoặc đơn; để trong móc; để trong dấu ngoặc ôm
  (quân sự) giá đỡ nòng (súng đại bác)
  (quân sự) khoảng cách giữa hai phát đạn trên và dưới mục tiêu để quan trắc
  income bracket
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhóm người đóng thuế xếp theo thu nhập

  Ngoại động từ

  Gộp lại trong dấu ngoặc; đặt trong dấu ngoặc
  Xếp (hai hay nhiều người) đồng hạng
  A and B were bracketed for the first prize
  A và B đều được xếp vào giải nhất
  (quân sự) bắn hai phát đạn trên và dưới (mục tiêu) để quan trắc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dấu ngoặc
  curly bracket
  dấu ngoặc {}
  round bracket
  dấu ngoặc ( )
  square bracket
  dấu ngoặc [ ]


  Cơ - Điện tử

  Giá chìa, giá treo, ổ đỡ côngxôn

  Cơ khí & công trình

  giá giữ
  ổ đỡ côngxon

  Giao thông & vận tải

  giá đỡ (đóng tàu)

  Hóa học & vật liệu

  khung giá đỡ

  Xây dựng

  dầm chìa giá
  dầm hẫng giá
  mạch chống

  Điện

  đai kẹp
  giá công xon
  giá đỡ (đèn điện)
  rầm chia

  Kỹ thuật chung

  bệ
  chỗ tựa
  côngxon
  angle bracket
  côngxon ở góc
  bracket cornices
  mái hắt côngxon
  bracket crane
  cần trục kiểu côngxon
  bracket scaffold
  giàn giáo côngxon
  bracket-drilling machine
  máy khoan côngxon
  support bracket
  giá côngxon đỡ
  ke công xôn góc
  ke nẹp góc
  dầm chìa
  angle bracket support
  dầm chìa góc
  dầm công xôn
  dầm hẫng
  dấu ngoặc
  begin bracket
  bắt đầu dấu ngoặc
  closing bracket (])
  dấu ngoặc vuông đóng
  conditional end bracket (CEB)
  dấu ngoặc kết thúc có điều kiện
  curly bracket
  dấu ngoặc {}
  curly bracket
  dấu ngoặc cong
  EB (endbracket)
  dấu ngoặc vuông kết thúc
  end bracket (EB)
  dấu ngoặc vuông kết thúc
  one-way bracket
  dấu ngoặc vuông một chiều
  opening bracket
  dấu ngoặc mở [
  right bracket
  dấu ngoắc vuông phải
  round bracket
  dấu ngoặc tròn ( )
  square bracket
  dấu ngoặc vuông
  square bracket
  dấu ngoặc vuông [ ]
  dấu ngoặc vuông
  closing bracket (])
  dấu ngoặc vuông đóng
  EB (endbracket)
  dấu ngoặc vuông kết thúc
  end bracket (EB)
  dấu ngoặc vuông kết thúc
  one-way bracket
  dấu ngoặc vuông một chiều
  right bracket
  dấu ngoắc vuông phải
  square bracket
  dấu ngoặc vuông [ ]
  đế
  giá
  giá chìa

  Giải thích EN: An L-shaped support for a shelf or shelflike load.

  Giải thích VN: Một cấu trúc cột đỡ hình chữ L để đỡ các giá, ngăn hoặc các cấu trúc tương tự.

  angle bracket support
  giá chìa góc
  support bracket
  giá chìa đỡ
  towing bracket
  giá chìa dắt
  giá công xôn
  giá đỡ
  giá treo

  Giải thích EN: An often decorative structural member projecting from a wall and supporting an overhang.

  Giải thích VN: Một thành phần cấu trúc thường có tác dụng trang trí nhô ra khỏi tường và đỡ một vật khác.

  bracket baluster
  tay vịn kiểu giá treo
  bracket baluster
  tay vịn kiểu giá treo\
  brake cylinder bracket
  giá treo nồi hãm
  distributor valve bracket
  giá treo van phân phối
  lamp bracket
  giá treo đèn
  pipeline hanger (bracket)
  giá treo đường ống
  pressure retaining valve bracket
  giá treo van duy trì áp lực
  retaining valve bracket
  giá treo van duy trì
  signal bracket
  giá treo đèn tín hiệu
  wall bracket
  giá treo tường
  giàn đỡ
  pipe bracket
  giàn đỡ ống
  gờ đỡ
  gối tựa
  rầm hẫng
  thanh nẹp
  tấm nẹp
  tấm ngăn

  Giải thích EN: A vertical board that supports the tread of a stair..

  Giải thích VN: Một tấm đứng đỡ các mặt cầu thang.

  Kinh tế

  dấu ngoặc (đơn)

  Địa chất

  dầm chìa, công xon, sân tiếp nhận, sàn tiếp nhận

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X