• Kỹ thuật chung

  khớp nối góc

  Giải thích EN: A joint used to connect two pieces of lumber at an angle. Giải thích VN: Một khớp nối được dùng để nối 2 miếng gỗ ở một góc.

  mối nối góc
  mối nối ở góc

  Cơ - Điện tử

  Mối nối góc, khuỷu nối

  Xây dựng

  mối nối góc, khuỷu nối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X