• Cơ khí & công trình

  góc prôfin ren

  Giải thích EN: The angle between the opposite sides of a screw thread, measured in an axial plane. Giải thích VN: Là góc giữa hai mặt đối diện của vít ren, được đo bằng 1 trục phẳng.

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Góc prôfin ren

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X