• /'ænvil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái đe
  (giải phẫu) xương đe
  to be on the anvil
  đang làm, đang xem xét, đang nghiên cứu
  a good anvil does not fear the hammer
  (tục ngữ) cây ngay không sợ chết đứng
  anvil chorus
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiếng đồng thanh la hò của những người phản đối

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cái đe,

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Cái đe, đầu đo, cữ chặn

  Cơ khí & công trình

  dầu đo

  Kỹ thuật chung

  cữ chặn
  đe

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X