• Xây dựng

    cung đôi

    Giải thích EN: A massive arch used to support a vault across a wide space. Giải thích VN: Một cung lớn được dùng để đỡ các mái vòm dọc các khu rộng lớn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X