• /i´li:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  cách viết khác: élite (giống tiếng Pháp)
  thành phần tinh túy, ưu tú, cao cấp
  the intellectual elite of the country
  thành phần trí thức ưu tú của đất nước
  người giỏi nhất, kiệt suất nhất (trong 1 nhóm)

  Tính từ (không so sánh được)

  (đội quân) tinh nhuệ, (thành phần xã hội, giai cấp) ưu tú, (hàng hoá) cao cấp, xa xỉ
  elite goods
  hàng hoá cao cấp/xa xỉ


  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  một kiểu chữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X