• /´æristə¸kræt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người quý tộc
  Thành viên trong nhóm thống trị của chế độ quý tộc

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X