• /pɪər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cùng địa vị, người ngang hàng, người tương đương; người đồng tuế (người cùng tuổi)
  you will not easily his peers
  bạn sẽ khó tìm được người như anh ấy
  Khanh tướng ( Anh), nhà quý tộc (là nam giới)
  a life peer
  một huân tước suốt đời
  Thượng nghị sĩ ( Anh)
  House of Peers
  thượng nghị viện Anh

  Ngoại động từ

  Bằng (ai), ngang hàng với (ai)
  Phong chức khanh tướng cho (ai)

  Nội động từ

  ( + with) ngang hàng (với ai)
  Nhìn săm soi, nhìn sát

  Nội động từ

  ( (thường) + at, into, through...) nhìn chăm chú, nhìn kỹ, nhòm, ngó
  Hé ra, nhú ra, ló ra (mặt trời, hoa...)

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  sự bình đẳng
  sự ngang hàng
  thiết bị cùng mức
  thiết bị ngang hàng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ngang hàng
  all peer network
  mạng ngang hàng
  APPN (advancepeer-to-peer networking)
  sự nối mạng ngang hàng cải tiến
  Common Peer Group (CPG)
  nhóm ngang hàng chung
  Peer Access Enforcement (PAE)
  bắt buộc truy nhập ngang hàng
  peer addressing
  địa chỉ hóa ngang hàng
  peer entities
  các thực thể ngang hàng
  peer entity
  thực thể ngang hàng
  peer group
  nhóm ngang hàng
  Peer Group (PG)
  nhóm ngang hàng
  peer group leader
  trưởng nhóm ngang hàng
  Peer Group Leader (PGL)
  Dẫn đầu nhóm ngang hàng (Nút thực hiện các chức năng LGN)
  peer-coupled network
  mạng liên kết ngang hàng
  peer-to-peer communication
  sự truyền thông ngang hàng
  peer-to-peer link
  liên kết ngang hàng
  peer-to-peer network
  mạng ngang hàng
  peer-to-peer network environment
  môi trường mạng ngang hàng
  peer-to-peer networking
  sự nối mạng ngang hàng
  sự tương đương

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X