• Đấu thầu

  Lỗi số học
  Errors arising from miscalculation which can be corrected without changing the substance of the bid.
  Là lỗi do tính toán nhầm có thể được sửa song không được thay đổi bản chất của HSDT

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X