• /a:md/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vũ trang
  armed forces
  lực lượng vũ trang
  armed insurrection
  cuộc khởi nghĩa vũ trang
  armed neutrality
  trung lập vũ trang (chính sách của những nước còn đứng trung lập nhưng sẵn sàng tham chiến)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tăng cứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X