• (đổi hướng từ Girded)
  /gə:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhạo báng, sự chế nhạo, sự chế giễu, sự giễu cợt

  Động từ

  Nhạo báng, chế nhạo, chế giễu, giễu cợt
  to gird at somebody
  chế giễu ai

  Ngoại động từ girded, .girt

  Đeo, thắt, buộc quanh mình, quấn quanh, đóng đai quanh
  to gird a sword
  đeo gươm vào
  to gird one's clothes
  thắt lưng áo vào
  Bao bọc, vây quanh
  the island girded by the sea
  hòn đảo có biển bao quanh
  Cho (sức mạnh, quyền hành)
  to gird someone with power
  cho ai quyền hành
  to gird oneself; to gird up one's loins
  chuẩn bị sẵn sàng hành động; xắn tay áo lên (làm gì...) ( (nghĩa bóng))

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đeo

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X