• Xây dựng

  lớp mòn bê tông atfan
  lớp phủ nhựa đường
  rải nhựa đường

  Giải thích EN: Courses (orlayers) of asphalt paving placed over existing pavement. Giải thích VN: Lớp nhựa rải đường được rải lên bên trên của mặt đường cũ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X