• /´peiviη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mặt bằng được lát
  Vật liệu để lát

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đá lát đường
  paving stone
  đá lát (đường)
  paving stone
  phiến đá lát đường
  lát đường
  asphalt paving block
  phiến atfan lát đường
  basalt paving sett
  phiến bazan lát đường
  brick paving
  sự lát đường bằng gạch
  concrete paving block
  khối bê tông lát đường
  concrete paving sett
  phiến bê tông lát đường
  foot-path paving
  mặt lát đường đi bộ
  granite paving sett
  phiến granit lát đường
  paving blocks
  phiến lát đường
  paving brick
  gạch lát đường
  paving hammer
  búa lát đường
  paving instrument
  dụng cụ lát đường
  paving machine
  máy lát đường
  paving material
  vật liệu lát đường
  paving sand
  cát lát đường
  paving stone
  đá lát (đường)
  paving stone
  phiến đá lát đường
  paving tile
  gạch lát đường
  paving worker
  thợ lát đường
  slag paving brick
  gạch xỉ lát đường
  lớp lát mặt đường
  lớp mặt đường
  lớp phủ
  gạch lát đường
  mặt đường
  block paving
  đá lát mặt đường
  brick paving
  mặt đường lát gạch
  paving expansion joint
  khe giãn mặt đường
  paving paint
  sơn mặt đường
  wood paving
  lớp gỗ lát mặt đường
  sự lát mặt
  sự lát mặt đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X