• /ig´zistiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hiện tại; hiện tồn; hiện hành; hiện nay
  the existing state of things
  tình hình sự việc hiện tại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  được tạo sẵn

  Kỹ thuật chung

  có sẵn
  đã có sẵn
  hiện hữu
  existing cable
  dây cáp hiện hữu
  existing telephone conduit
  đường ống điện thoại hiện hữu
  hiện thời

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X