• /əs´pairənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Người khao khát muốn được nổi tiếng (hoặc được nắm chức vụ cao)
  ironically, that blind fortune-teller is an aspirant to the ministerial post
  trớ trêu thay, gã thầy bói mù ấy lại có tham vọng làm bộ trưởng


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X