• /kəm´petitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cạnh tranh; đấu thủ, đối thủ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đối thủ cạnh tranh
  competitor analysis
  phân tích đối thủ cạnh tranh
  competitor analysis
  sự phân tích đối thủ cạnh tranh
  direct competitor
  đối thủ cạnh tranh trực tiếp
  người cạnh tranh
  friendly competitor
  người cạnh tranh hữu hảo

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X