• /ɑ:ft/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ở cuối tàu, ở đuôi tàu
  fore and aft
  từ đầu đến đuôi tàu, từ đằng mũi đến đằng lái tàu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đuôi
  ở cuối (tàu)
  ở đuôi
  phía đuôi

  Kinh tế

  ở mé cuối tàu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  abaft , behind , back , astern , past , posterior , rear

  Từ trái nghĩa

  adjective
  fore

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X