• /´ɔ:spis/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( số nhiều) sự che chở, sự bảo hộ, sự bảo trợ
  under the auspices of
  được sự che chở của
  Điềm hay, điềm lành, điềm tốt
  under favourable auspices
  có những điềm tốt
  Thuật bói chim (xem) chim để bói

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bảo trợ
  sự bảo hộ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X