• /´i:dʒis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự che chở, sự bảo hộ, sự bảo vệ
  under the aegis of
  dưới sự che chở của


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X