• Điện lạnh

  phá băng tự động
  automatic defrosting arrangement
  thiết bị phá băng tự động
  automatic defrosting cycle
  chu kỳ phá băng tự động
  automatic defrosting refrigerator
  tủ lạnh phá băng tự động
  automatic defrosting system
  hệ phá băng tự động
  automatic defrosting system
  hệ thống phá băng tự động
  sự phá băng tự động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X